Üdvözöljük a konferenciasorozat honlapján

IFFK 2011. ISBN számok

Online: ISBN 978-963-88875-3-5
CD: ISBN 978-963-88875-2-8
Editor: Péter Tamás

Innovation and Sustainable Surface Transport (IFFK)

Purpose: to motivate domestic professionals in the field of innovation, and strengthening the relationship between domestic stakeholders and the companies involved in development.

The IFFK 2011 is the continuation of a successful conference series focusing on the following topics:

 • Intelligent Transport Systems (ITS). The development of intelligent networks. Development of innovative models and tools for the control of large scale road traffic networks.
 • Innovation to turn the surface transport to green. Environmental improvements. Newly developed energy-efficient vehicles.
 • Innovation in the development of security and safety.
 • Innovation for strengthening the Hungarian competitiveness. (Competitive product development, cost-effective production, new materials, new product models.)

The sections are designed to be in accordance with the subjects received, in the following areas:

 1. Road and urban transport development, organization, management and control, software modeling results, new measurement procedures, concepts, trends and anomalies.
 2. IT developments on the road traffic.
 3. New techniques, technologies, materials, and improvements in road vehicle construction and in transport.
 4. Municipal development, anomalies and solutions.

Az EU és a II. Nemzeti Fejlesztési Terv 2007-2013 között a közlekedési operatív program megvalósításával prioritásként kezeli a felszíni közlekedés fejlesztését. A 100 résztvevő feletti konferencia rendezésével, nagy hangsúlyt fektetünk az élvonalbeli hazai szakmai körök széleskörű bevonására. A konferencia, az igen sikeres IFFK 2007,08,09,10 sorozat folytatása.

A járműtechnika, a közlekedés, a logisztika a modern, globális gazdaság katalizátora. Az EU-n belül e három terület a GDP 15-20%-át állítja elő, és együtt az egyik legtöbb munkavállalót foglalkoztató terület. Magyarországon a járműipar különösen dominál, ez adja az ipari termelés 14%, az export 25%- át. Ebben jelentős szerepet kapnak a beszállítók is. Minden hetedik munkavállaló a járműiparból, a közlekedés és logisztika ágazatokból kapja a fizetését. Bármely termék árának 1/3-a, esetenként 50%-a, a logisztikával kapcsolatos. A közlekedési módozatok között az EU-ban 70-75% teljesítménnyel, a közúti közlekedés bír. A dugók évente 20 milliárd, a balesetek 130 milliárd EUR veszteséget okoznak [OTKA CNK78168]. A K+F+I hatás jelentős: a gazdasági növekedés párosul a veszteségcsökkenéssel!

A szakmai konferencia célkitűzése – összhangban a Magyar Mérnökakadémia alapításakor megfogalmazott céljainkkal – az, hogy szolgálja a Magyar Köztársaságot minden olyan szakterületen (mint például a fenntartható felszíni közlekedés is), amely a technika és a technológiák fejlődésével, a nemzeti és társadalmi jólét ezen alapvető eszközeivel összefügg. Az MMA e körben információszerző tevékenységet végez, véleményt nyilvánít, illetve szakmai támogatást nyújt a Kormánynak, Kormányzati és önkormányzati szervezeteknek és a Kkv-nak. Úgy véljük, hogy a közlekedés egyre sürgetőbb problémáinak megoldása érdekében rendkívüli jelentősége van a hazai innovatív szakembergárda mozgósításának! Azt szeretnénk elérni, hogy a hazai fejlesztéseket végző cégek, kutatóhelyek, és a hazai felhasználók között információs kapcsolatok jöjjenek létre, nem elhanyagolva természetesen a hivatalos (minisztériumi, önkormányzati, felügyeleti stb.) szervek szerepét sem. Ezek a fejlesztések széleskörű hatást gyakorolnak az új módszerek, anyagok és technológiák elterjedésében. Összehozzuk azokat a partnereket, akik a fejlesztéseket végzik, és azokat, akik a potenciális felhasználók (a nagy cégeket, de a kis fejlesztő helyeket is, újakat és régieket, egyetemeket, kutatóhelyeket, tudásközpontokat stb. egyaránt).

Rendezvényünk nem elszigetelt kezdeményezés, szakmai tematikája összeállítása során egyaránt figyelembe vettük a hazai közlekedés-fejlesztési szempontokat és az Európai Unió fő fejlesztési irányait, amelyek az „FP7 Cooperation Work Programme” Transport szekciójának a témakiírásaiban is szerepelnek. Az ezekből származó előnyök:

 • Olyan kreatív mérnöki innovációs tevékenységeket támogat és hoz előtérbe, amelyek jelentősen gazdagítják a közlekedési fejlesztési programokat, és ezáltal alapvető eredményekkel járul hozzá a beruházásokhoz.
 • Új, társadalmi jelentőségű technikai és technológiai eredmények bevezetését szolgálja, illetve a korábban ismertek alapvető megújításában elért gyakorlati eredmények elterjesztésében szolgál fontos eredményekkel.

Az alkalmazási területeket azok nagy gazdasági és társadalmi jelentősége alapján választottuk ki. Az IFFK 2011, a korábbi igen sikeres sorozat folytatása. A konferencia a fenntartható felszíni közlekedés, a közúti jármű- és gyártástechnológia, valamint a logisztika alábbi témaköreire összpontosít:

 • Intelligent Transport Systems, (ITS) rendszerek, kiemelt irányt szabva ezen a területen az intelligens hálózatok megvalósítására és a közlekedési problémák új szemléletű megoldásaira
 • Innováció a felszíni közlekedés „zölddé” tételére és környezetvédelmi fejlesztésekre (energiatakarékos járművek; energia-hatékony járműtechnológiák; gázüzemű járművek; vibrációcsökkentés; hosszú távú áruszállítás stb.)
 • Innováció a fenntartható városi mobilitás biztosítása érdekében (utasok számára fejlesztett mobilitási koncepciók; intelligens személy-mobilitási rendszerek; a jövő európai buszhálózata stb.)
 • Innováció a biztonság és biztonságosság fejlesztésére (járműbiztonság; emberi viselkedés vizsgálata; válságmenedzselés és mentési tevékenységek; járműszerelvények integrált biztonsága stb.)
 • Innováció a magyar versenyképesség erősítésére (versenyképes termékfejlesztés; költséghatékony termelés; új termék-modellek stb.)

Szeretnénk elérni, hogy a konferencia a témakörében, az alábbi területeket erősítse:

 • Tudományos kutatások, K+F – közös kutatási tevékenységek.
 • Kiemelt területekhez kapcsolódó közös kutatások, a környezetvédelem, a megújuló, illetve alternatív energiaforrások használatának támogatására. A szennyezést nem okozó, „tiszta technológiák” bevezetésének elősegítése. Zajcsökkentés / zajvédelem.
 • Tömegközlekedés fejlesztése az európai kulturális örökség megőrzésével, illetve a környezetvédelemmel összhangban.
 • Az európai örökség megőrzését és a regionális fejlesztés és határon átnyúló együttműködést.
 • Humán hatásokat, így pl. a környezettudatos nevelés kérdését is.

Ezekből remélt előnyök:

 • A konferencia olyan kreatív mérnöki innovációs tevékenységeket támogat és hoz előtérbe, amelyek jelentősen gazdagítják a közlekedési fejlesztési programokat, ezáltal alapvető eredményekkel járulnak hozzá a beruházásokhoz, pl. többek közt, városi mobilitásra új szoftverek, új irányítási módozatok, eszközök bevezetése.
 • Új, társadalmi jelentőségű technikai és technológiai eredmények bevezetését szolgálja, illetve a korábban ismertek alapvető megújításában elért gyakorlati eredmények elterjesztésében szolgál fontos eredményekkel. Kiemelt területek pl. intelligens járművek intelligens környezetben. Jármű-, utas-, és árubiztonság növelésének eszközei. A közlekedés környezetbarát fenntartható fejlődése. Versenyképesség európai kontextusban.
 • A nagy gazdasági és társadalmi jelentőségű info-kommunikációs technológiák alkalmazásainak terén a jármű-jármű, a jármű-infrastruktúra között, továbbá kooparatív járműirányítási rendszerek alkalmazása terén. Az Unió autópálya hálózatain a közlekedési információk cseréjét biztosító rendszerek terén, a forgalomirányító központok adatgyűjtő funkciójának illeszkedése és a főútvonalak forgalmi mérőszámainak jellemezése terén.
 • A forgalom befolyása az optimális kapacitáskihasználás, a biztonság, a környezetvédelem, a gazdaságosság, a teljesítőképességek optimális kihasználása terén. Automatikus forgalomszámláló rendszerek, ütközésmentes pályatervezés, pályakövetés és mesterséges intelligencia alkalmazásai terén.
 • A teljesen innovatív szemléletű közúti/városi közlekedési modellekben rejlő környezetvédelmi lehetőségek kiaknázása terén, a korábbiaknál egzaktabb beavatkozásoknál. Az Eu. Bizottsága által újonnan szorgalmazott ITS rendszerek közlekedés területén történő bevezetése terén. (Célcsoportok: mindazok, akiknek az egészsége, élet-minőnősége jelentősen károsul a városok zsúfolt felszíni közlekedése miatt: a népesség kb. 66 százaléka! Egyesületek, szervezetek, hivatalos szervek, önkormányzatok szakemberei, akik a felszíni közlekedés komplex környezetvédelmi problémáira, a közlekedés szakembereivel összefogva keresnek hatékony korrekt tudományos-technikai eszközrendszert.)
 • Olyan fontos tevékenységek bemutatása terén, mint pl.: a komplex (közút-környezet) kutatások és innováció. Nagyméretű közlekedési hálózatok modellezésére új hatékony matematikai modell. Szoftverek, amelyek a hálózaton a forgalomsűrűség optimálására alkalmasak. Új optimális irányítási elvek alkalmazása az állapotjellemzők megfelelő megválasztása mellett a környezeti hatások és károk minimálására. Javaslat kidolgozása, új intelligens hálózatszintű komplex irányítás megvalósítására, a forgalomsűrűség optimálására és a környezeti károk minimálására! Hasznosulás: a forgalom minősége (várakozási idők, sorhosszak, forgalomsűrűség, a forgalomsebesség) biztonsága (balesetek száma, súlyossága) gazdaságosság, a forgalom externális költsége (energia, idő, út, üzemeltetés költség) és környezeti terhelések terén.

A konferencia fővédnöke:
Dr. Michelberger Pál, akadémikus
A konferencia védnökei a Tiszteletbeli Bizottságban foglalnak helyet.