Program, résztvevők

A konferencia témakörei

  • Fenntartható városi és közúti mobilitás. A közlekedés fejlesztése. Szervezés, irányítás, szoftveres-modellezések eredményei. Informatikai fejlesztések a közúti közlekedésben. Új mérési eljárások. Koncepciók, irányzatok és anomáliák.
  • Komplex (közút-környezet) kutatás és innováció. Kiemelt terület a forgalom befolyásolása az optimális kapacitás kihasználás, a biztonság, a környezetvédelem, a gazdaságosság és a teljesítőképességek terén. Automatikus forgalomszámláló rendszerek, ütközésmentes pályatervezés, pályakövetés és mesterséges intelligencia alkalmazásai.
  • "Zöld" felszíni közlekedés, környezetvédelem. Önkormányzati fejlesztések, anomáliák és megoldások.
  • Járműbiztonság és közlekedésbiztonsági fejlesztések.
  • Kooparatív járműirányítási rendszerek alkalmazása. Az UNIÓ autópálya hálózatain a közlekedési információk cseréjét biztosító rendszerek. A forgalomirányító központok adatgyűjtő funkciójának illeszkedése és a főútvonalak forgalmi mérőszámainak jellemezése terén.
  • Új technikák, technológiák, anyagok és fejlesztések a közúti közlekedésben.
  • Innováció a magyar versenyképesség erősítésére. Versenyképesség a járműgyártásban, (versenyképes termékfejlesztés, költség-hatékonyközlekedés és termelés, új termék-modellek).

Végleges program

Konferencia nyitása
· 12:00-14:00 Regisztráció
· 14:00 A konferencia megnyitása.
Elnökség: Ginsztler János egyetemi tanár, az MTA rendes tagja, az MMA elnöke
Rudas Imre egyetemi tanár, az MTA doktora, Óbudai Egyetem Rektora
Péter Tamás Műszaki tudomány kandidátusa, az IFFK 2011elnöke
Díszvendég: Vitézy Dávid vezérigazgató, Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
· A konferencia elnöksége és díszvendége üdvözlik a résztvevőket
1. szekció: Plenáris előadások Stratégiai kérdések a felszíni közlekedés területén. Kutatóhelyek eredményei. Mérnöki innovációs
tevékenységek: új eljárások, technikák, illetve technológiák bevezetése az egyes fejlesztési területeken.
Elnök: Rudas Imre egyetemi tanár, az MTA doktora
· 14:30 Tánczos Lászlóné (BME) – Stratégiai Közlekedési Technológiai Terv az EU-ban (Paper 01)
· 14:50 Szászi István (Robert Bosch Kft.) – Intelligens rendszerek a járműbiztonság területén (Paper 02)
· 15:10 Péter Tamás (BME) – A globális közúti hálózati modell és alkalmazása az intelligens hálózatok létrehozásánál, a BME kutatóegyetemi
programjában (Paper 03)  
· 15:30 Vajda Gábor (Oracle Hungary), Szalay Zsolt (BME) – Üzleti intelligencia rendszerek fejlesztése a hatékony flottamenedzsment
szolgálatában (Paper 06)
· 15:50 Réger Mihály (ÓE) – Kutatás és fejlesztés az Óbudai Egyetemen (Paper 04)
· 16:10-16:30 Kávészünet
Elnök: Kövesné Gilicze Éva egyetemi tanár, MTA doktora
· 16:30 Madocsai Gergő, Veress Árpád, Palkovics László (SZE) – Gumialkatrészek viselkedésének vizsgálata jármű-mechatronikai
rendszerekben (Paper 05)
· 16:50 Szoboszlay Miklós, Paár István, Telekesi Tibor (KTI) – Nemzeti eszköz a környezetbarát közúti közlekedés feltételeinek biztosítására
(Környezetvédelmi felülvizsgálat tegnap - ma - holnap) (Paper 07)
· 17:10 Palkovics László, Szemerey Szabolcs (Kecskeméti Főiskola GAMF kar Környezetbarát Technológiák Tudásközpont) – A biometán
alkalmazhatósága a "zöld" felszíni tömegközlekedésben. Regionális gazdaságfejlesztés és környezetvédelmi megoldások (Paper 08)
Elnök: Tánczos Lászlóné egyetemi tanár, MTA doktora
· 17:30 Domanovszky Henrik (NGVA Europe-BME) – Tiszta és gazdaságos gázüzem megteremtése Magyarországon és annak párhuzamos
Franciaországbeli erőfeszítései (Paper 09)
· 17:50 Kocsis Bence, Trencséni Balázs (BME), Kerekes Attila, Schmidt Erika (Sopron MJVPH), Palkovics László, Ailer Piroska (KF
GAMF KTT) – GUTS projekt, zöld tömegközlekedési rendszer kialakítása (Paper 10)
Elnök: Nádai László PhD dékán, Óbudai Egyetem
· 18:10 Alter Róbert, Báró Csaba (Sensor Technologies Kft) – Közúti forgalomelemzés kamerás rendszerrel (e_TRAFFIC) (Paper 11)
· 18:30 Kőfalvi Gyula, Ignácz Ferenc (IbB Hungary Mérnöki Szakértői I.) – Ráfutásos személygépkocsi-tehergépkocsi ütközések elemzése (Paper 12)
· 19:00 Állófogadás

2011. augusztus 30.
2. szekció: Innováció a közúti hálózati folyamatok analízise és a fenntartható városi mobilitás területén
Elnök: Max Gyula, BME
· 09:00 Maklári Jenő (Közlekedés Kft.) – Jelzőlámpás körforgalom. Lehetőségek és korlátok (Paper 13)
· 09:15 Fazekas Sándor, Stróbl András, Péter Tamás (BME) – Nagyméretű hálózati folyamatok 3D-s vizualizációja (Paper 14)
· 09:30 Bede Zsuzsanna, Péter Tamás (BME) – Változtatható irányú forgalmi sáv modellezése, nagyméretű hálózatokon (Paper 15)
Elnök: Török Ádám PhD., BME
· 09:45 Max Gyula (BME) – Hálózatban működő térfigyelő kamerák aszinkronitásai (Paper 16)
· 10:00 Kilián Zsolt (BME) – Nem motorizált forgalom felvétele automata eszközökkel Budapesten (Paper 17)
· 10:15 Tóth Ferenc Ádám, Török Ádám (BME), Gaal Gyula (KTI) – Varsó és Budapest közlekedésfejlesztési politikájának összehasonlítása
(Paper 18)
· 10:30-10:45 Kávészünet
3. szekció: Innováció a szállítás, a logisztika, a termelésirányítás és a rendszerintegráció területén
Elnök: Bécsi Tamás PhD., BME
· 10:45 Sárközi György, Fukker Bertalan (Borsod Volán Zrt.), Illés Béla (Miskolci Egyetem) – Jelentős létszámot foglalkoztató ipari üzemek közúti
munkaerő-szállításának igényvezérelt termelésirányítási rendszere (Paper 19)
· 11:00 Válóczi Dénes, Csiszár Csaba (BME) – Átszállási időre ható tényezők összetett helyváltoztatási láncoknál (Paper 20)
· 11:15 Bécsi Tamás, Aradi Szilárd, Szalay Zsolt (BME), Kánya Zoltán (Inventure Kft.) – CEP adapter fejlesztése nagyvállalati
rendszerintegrációhoz (Paper 21)
4. szekció: Innováció a környezeti vizsgálatok területén
Elnök: Trencséni Balázs, BME
· 11:30 Bede Zsuzsanna, Szabó Bálint, Trencséni Balázs (BME) – Környezetterhelés vizsgálata a forgalmi viszonyok változásának
függvényében (Paper 22)
· 11:45 Stróbl András, Fazekas Sándor, Péter Tamás (BME) – Levegő és zajszennyezés a forgalmi viszonyok függvényében (Paper 23)
· 12:00-13:00 Ebédszünet
5. szekció: Innováció a megújuló energia és környezeti vizsgálatok területén
Elnök: Lakatos István PhD., SZE
· 13:00 Telekesi Tibor(KTI), Paár István (BME) – Közlekedési energiamegtakarítás - ECO-Driving, lehetőségek és realitások (Paper 24)
· 13:15 Lakatos István, Titrik Ádám, Orbán Tamás (SZE) – Belső égésű motor modell felállításhoz szükséges adatok meghatározása (Paper 25)
· 13:30 Antal Attila (SZE) – Mechanikai veszteségek vizsgálata hidegteszt próbapadon (Paper 26)
· 13:45 Lakatos István (SZE) – Otto-motor modellezése GT Suite szoftverrel (Paper 27)
· 14:00-14:15 Kávészünet
6. szekció: Innováció a közlekedésbiztonság és a biztonságosság fejlesztése területén
Elnök: Melegh Gábor Műszaki tudomány kandidátusa, BME
· 14:15 Bell Márton, Mayer Antal (IbB Hungary Mérnöki Szakértői Iroda) – Mezőgazdasági járművek baleseteinek vizsgálati tapasztalatai (Paper 28)
· 14:30 Nagy Enikő, Sándor Zsolt (BME) – Európai és hazai megoldások - a nehéz tehergépjárművek előzési tilalma és továbbfejlesztési
lehetőségei Magyarországon (Paper 29)
· 14:45 Lakatos István, Nagy Vince (SZE) – Elektronikus adatgyűjtési lehetőségek in-depth balesetelemzéshez (Paper 30)
Elnök: Kőfalvi Gyula Dr., IbB Hungary Mérnöki Szakértői Iroda
· 15:00 Meyer Dóra, Tarnai Géza (BME) – Veszély- és kockázatbecslés alapú eljárás-befolyásolás a polgári légiközlekedésben (Paper 31)
· 15:15 Kalincsák István, Szauter Ferenc (SZE) – A korszerű közlekedés és baleset-megelőzés szervezetelméleti összefüggései (Paper 32)
· 15:30 Szauter Ferenc, Nagy Vince, Székely János Ádám, Horváth Ernő (SZE) – Kerülő jármű stabilitási problémájának matematikai
modellezése (Paper 33)
· 15:45-16:00 Kávészünet
Elnök: Kalincsák István Tudományos főmunkatárs, SZE
· 16:00 Szauter Ferenc, Horváth Ernő, Székely János Ádám (SZE) – Járműdinamikai mérő- és információs rendszer fejlesztése (Paper 34)
· 16:15 Mekota Ervin (MTA szakmai tanácsadó) – Integrál szemlélet a közlekedésbiztonság tükrében (Paper 35)
· 16:30 Somfai András (Győri Baross Műszaki Klub) – Utcáink polgárosítása és humanizálása (Paper 36)
· 16:45 Nagy Vince, Titrik Ádám (SZE) – Mozgáskorlátozottak közlekedésbiztonsági kérdései (Paper 37)
· 17:00 Szabó Géza (BME), Gelányi Gyula, Rózsa Gábor (SZE) – Fenntartható biztosítóberendezési biztonság: a biztonsági szint biztosítása
kockázati indexen alapuló módszerrel (Paper 38)

2011. augusztus 31.
7. szekció: Innováció a járműirányítás és vizsgálatok területén
Elnök: Szalay Zsolt PhD., BME
· 09:00 Gáspár Péter (MTA SZTAKI), Mihály András, Németh Balázs (BME) – Járműoszlop biztonsága és gazdaságossága kooperatív
irányítással (Paper 39)
· 09:15 Tar József, Nádai László, Rudas Imre, Várkonyi Teréz Anna (ÓE) – Robusztus Fixpont Transzformációkra alapozott adaptív
szabályozók konvergenciájának stabilizálása súlyozott átlagokkal (Paper 40)
· 09:30 Enisz Krisztián, Tóth Péter, Fodor Dénes, Kulcsár T (PE) – ABS ECU járműdinamikán alapuló tesztelése HIL szimulációs
környezetben (Paper 41)
· 09:45 Nagy Enikő, Sándor Zsolt (BME) – Külföldi megoldások az intelligens tehergépjármű parkolás területéről és a hazai alkalmazási
lehetőségek (Paper 42)
· 10:00-10:15 Kávészünet
8. szekció: Innováció a járműtechnika és vizsgálatok területén
Elnök: Veress Árpád PhD., Knorr-Bremse
· 10:15 Marton Ádám, Veress Árpád, Palkovics László (SZE) – Járműelemekre ható véletlenszerű gerjesztések szilárdságtani hatásai (Paper 43)
· 10:30 Gáspár Péter (MTA SZTAKI), Szalay Zsolt (BME), Kánya Zoltán (Inventure Kft.), Németh Balázs (BME) – Járműszimulátor egység
fejlesztése a BME kutatóegyetemi pályázat keretében (Paper 44)
· 10:45 Rákos Roland, Veress Árpád, Palkovics László (SZE) – Olajtartályban külső gerjesztés hatására kialakult hullámfrontok modellezése és
csillapítása (Paper 45)
· 11:00 Tóth Péter, Enisz Krisztián, Fodor Dénes (PE) – Wavelet-transzformáción alapuló gumiabroncs-nyomás becslés (Paper 46)
· 11:15-11:30 Kávészünet
9. szekció: Megújuló energiaforrások oktatása és kutatása az Óbudai Egyetemen. A felsőaktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez
szükséges infrastruktúra fejlesztése az Óbudai Egyetemen (KMOP-4.2.1/B-10-2011-0005) Nyitórendezvény.
Elnök: Tar József PhD., ÓE
· 11:30 Kádár Péter (ÓE) – A K+F tevékenység a napenergia hazai felhasználásának elősegítésére (Paper 47)
· 11:45 Frank Tibor (ÓE) – A napkollektorok alkalmazása a használati melegvíz előállításában (Paper 48)
· 12:00 Nagy Lóránt (ÓE) – Szélerőművekkel kapcsolatos tesztek és mérések az Óbudai Egyetemen (Paper 49)
· 12:15 Bakosné Diószegi Mónika, Hováth Miklós, Legeza László (ÓE) – Biogáz laboratórium fejlesztése (Paper 50)
· 12:30 Temesvári Zsolt, Wührl Tibor (ÓE) – Informatikai és híradástechnikai hálózatok, mint a smart-metering és smart-grid rendszerek alap
infrastruktúrája (Paper 51)
· 12:45-13:00 Kávészünet

Konferencia zárása
Elnök: Péter Tamás Műszaki tudomány kandidátusa, BME
· 13:00 Eredmények összegzése és a konferencia zárása

Program letöltése PDF formátumban

Résztvevők