Program, résztvevők

Résztvevők

A már regisztrált résztvevők listája

Végleges program

2016. augusztus 29. X. IFFK 2016. Konferencia
 • 12:00-14:00 Regisztráció
 • 14:00 A konferencia megnyitása.
Elnökség: Péter Tamás az MMA tagja, az IFFK 2016 elnöke
Takács János egyetemi tanár, az MMA főtitkára
Nádai László stratégiai rektorhelyettes, Óbudai Egyetem
Szalay-Bobrovniczky Alexandra Főpolgármester-helyettes asszony, Budapest Főváros Önkormányzata
Javier González Pareja General Manager Robert Bosch Hungary, Croatia, Slovenia, ügyvezető igazgató, Robert Bosch Kft.
Fővédnök: Tarlós István Budapest Főpolgármestere
Tasó László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár
Javier González Pareja General Manager Robert Bosch Hungary
Rudas Imre egyetemi tanár, szakmai védnök, Óbudai Egyetem
 • A konferencia elnöksége és díszvendégei üdvözlik a résztvevőket
 • 14:15 Szalay-Bobrovniczky Alexandra Főpolgármester-helyettes, (Budapest Főváros Önkormányzata) (Focusing 1)
 • 14:30 Javier González Pareja General Manager, (Robert Bosch Hungary) (Focusing 2)
1. szekció: Plenáris előadások. A hazai Egyetemek és Ipar kooperációi: Járműirányítás, autonóm járműfejlesztés, elektromos és pneumatikus járművek. Intelligens autóbuszok. Fenntartható járműgyártás. Szoftverfejlesztések. Környezettudatos tervezések. Smart City Technológiák. - Stratégiai kérdések a fenntartható közlekedés területén. Előrehaladás és szemléletváltás az ipar és egyetemei kutatóhelyek közöttii nemzetközi együttműködés terén. Mérnöki innovációs tevékenységek (új eljárások, technikák és technológiák bevezetése az egyes fejlesztési területeken).

Elnök: Takács János egyetemi tanár, BME-MMA
 • 14:50 Serrano Viktor (Robert Bosch Kft.) "Bosch steps towards Automated Driving in Hungary" (Paper 01)
 • 15:10 Sárközi György Tibor, Veres Mihály (Nemzeti Mobilfizetési Zrt.) Az adatvezérelt együttműködő közszolgáltatások fejlesztési lehetőségei és irányai a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. által kidolgozott Nemzeti Smart City Technológiai Platform alkalmazásával (Paper 02)
 • 15:30 Felde Imre, Pintér Gergő, Mezei Miklós, Bognár Gábor, Nádai László (OE) Tömeg mozgás elemzése mobil hálózati adatok alapján (Paper 03)

Elnök: Tánczos Katalin egyetemi tanár, BME
 • 15:50 Pokorádi László, Menyhárt József (OE) Elektromos jármű akkumulátorok paraméter-eltéréseinek fuzzy elemzése (Paper 04)
 • 16:10 Bolyki Ferenc (Aventics Hungary Kft.) Ipari pneumatika és pneumatikus járművek (Paper 05)
 • 16:30 - 16:50 Kávészünet

Elnök: Szabolcsi Róbert egyetemi tanár, Óbudai Egyetem
 • 16:50 Sárközi György Tibor, Szigeti Márk (ME-Evopro Group) Intelligens autóbuszok gyártmányfejlesztési szempontjai (Paper 06)
 • 16:20 Lukács Pál (Kecskeméti egyetem) Fenntartható járműgyártás a 21. században. Alcím: Elhasznált gépjárművek szerkezeti anyagainak anyagában és energetikailag történő újrahasznosítása (Paper 07)

2. Szekció: Előadások és bemutatók a hallgatói versenyekre készült tanulmányautókból az Óbudai Egyetem, Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki karán. (Az előadásokat követően az aulában történik a kiállított autók bemutatatása.)

Elnök: Pokorádi László egyetemi tanár, Óbudai Egyetem
 • 17:30 Szabolcsi Róbert, Márkos Szilárd, Böröczky Áron, Králik Vidor, Madarász Imre, Magnusz Márió, Mészáros Ábris, Mészáros Levente, Papp Gábor, Sift Alexandra (OE) - Autonóm jármű fejlesztése – egy sikeres projekt tapasztalatai (Paper 08)
 • 17:40 Kerekes Ferenc Attila, Nyári Péter, Szabó József Zoltán (OE) Környezettudatos tervezési gondolkodásmód és a környezetbarát technológiák mérnökképzésbe integrálása (Paper 09)
 • 17:50 Nyári Péter, Kerekes Ferenc Attila, Szabó József Zoltán (OE) Additív gyártástechnológiák alkalmazása, a környezettudatos prototípus gyártásban (Paper 10)
 • 18:00 Heisz Patrik, Takács Beatrix, Prischetzky Dániel, Szakács Tamás (OE) Pneumatikus járművek műszaki megoldásai (Paper 11)
 • 18:10 Hamvas Kornél, Tolnai András, Szabó József Zoltán (OE) A pneumatikus energiatárolás lehetőségei a közlekedésben (Paper 12)
 • 18:20 - 19:00 Bemutató az Aulában
 • 19:00 Állófogadás

2016. augusztus 30. X. IFFK 2016. Konferencia

3. Szekció: Smart City Modellezés, analízis, diagnosztika, biztonságkritikus rendszerek és logisztikai folyamatok analízise komplex környezetben

Elnök: Németh Bálint egyetemi docens, BME
 • 09:00 Csonka Bálint, Csiszár Csaba (BME) A helyváltoztatási láncok választási valószínűségét számító módszer (Paper 13)
 • 09:20 Medvig Attila (OE) „Macskanyelv”: Dinamikus helyadatok a Smart City rendszerekben (Paper 14)
 • 09:40 Földes Dávid, Csiszár Csaba (BME) Az autonóm városi személyközlekedés hatásai (Paper 15)
 • 10:00 Medgyes Krisztián, Kovács Tamás (Kecskeméti egyetem) Elosztott torlódás-detektálási és –osztályozási módszer a sebesség függvény elemzésével (Paper 16)
 • 10:20 - 10:40 Kávészünet

Elnök: Csiszár Csaba egyetemi docens, BME
 • 10:40 Buzási Attila, Szalmáné Csete Mária, Németh Bálint (BME) Smart közlekedés a fenntartható városfejlesztésben (Paper 17)
 • 11:00 Alvarez Gil Rafael P., Kovács Tamás (Kecskeméti egyetem) Közlekedési lámpa optimalizálása IDM alapú szimulátorral (Paper 18)
 • 11:20 Soós Gábor, Cseresnyés Dóra, Nagy György (OE) The Smart Street Lights Experiment (Paper 19)
 • 11:40 Fekete Gyula (Budapest Közút Zrt.) A LiDAR alapú várostérképezés lehetőségei (Paper 20)
 • 12:00 - 14:00 Ebédszünet

4. Szekció: Smart City szekció

Elnök: Felde Imre egyetemi docens, OE
 • 14:00 Törő Olivér, Bécsi Tamás (BME) Multiszenzoros objektumdetektálás közúti közlekedésben Bernoulli szűrővel (Paper 21)
 • 14:20 Apáthy M. Sándor (BCE - Matematika Tanszék) Földfelszíni gyalogos közlekedés modellezése (Paper 22)
 • 14:40 - 15:00 Kávészünet
5. Szekció: A „PAN-LNG” Gázüzemű közlekedési projekt

Elnök: Tóth János egyetemi docens, BME
 • 15:00 Domanovszky Henrik (Magyar Gázüzemű Közlekedés Klaszter Egyesület,kutatás vezető) Gázüzemű közlekedés elterjedésének átfogó vizsgálata (Paper 23)
 • 15:20 Nyerges Ádám (BME) Gázüzemű járművek műszaki és versenyképességi kérdései, a látható fejlődési irányokkal (Paper 24)
 • 15:40 Szabados György (KTI) A gázüzemű járművek elterjedése és emissziós összehasonlító vizsgálata PEMS berendezéssel (Paper 25)
 • 16:00 - 16:20 Kávészünet

Elnök: Domanovszky Henrik MGKKE
 • 16:20 Somogyi Andrea, Kocsis Tamás, Lipcsei Gábor (Solver Unio -Budapesti Corvinus Egyetem) Gázüzemű járművek elterjedésével járó közlekedés externális terhelés változásának vizsgálata (Paper 26)
 • 16:40 Telekesi Tibor (KTI) Gázüzemű közlekedéshez szükséges töltőinfrastruktúra hálózat hazai kiépülésének vizsgálata (Paper 27)
 • 17:00 Mészáros Ferenc, Tóth János, Török Ádám (BME) Hazai LNG töltőinfrastruktúrát kiszolgáló disztribúciós rendszer kialakítása (Paper 28)
 • 17:20 - 17:40 Kávé

2016. augusztus 31. X. IFFK 2016. Konferencia

6. Szekció: Szállítási, döntési folyamatszervezés. Ellátási, tevékenységi láncok. Logisztika

Elnök: Esztergár-Kiss Domokos tanársegéd, BME
 • 09:00 Nagy Enikő, Csiszár Csaba (BME) Autonóm repülőterek folyamatszervezési módszerei (Paper 29)
 • 09:20 Lövétei István Ferenc, Szabó Géza (BME) Redundáns információk figyelembe vétele TRACEr módszerrel a közúti vasúti járművezetők döntési folyamataiban (Paper 30)
 • 09:40 Dömötörfi Ákos, Péter Tamás (SZE-BME) Autóipari ellátási láncok modern modellezésének lehetőségei (Paper 31)
 • 10:00 Esztergár-Kiss Domokos, Rózsa Zoltán, Tettamanti Tamás (BME) Tevékenységi láncok optimalizálásának szimulációs eredményei (Paper 32)
 • 10:20 - 10:40 Kávészünet

7. Szekció: Gépi látás, képfeldolgozás

Elnök: Szabó Géza egyetemi docens, BME
 • 10:40 Rózsa Zoltán, Szirányi Tamás (BME- MTA SZTAKI) LiDAR Alapú Gépi Látás a Közlekedésben Részleges Pontfelhőkből (Paper 33)
 • 11:00 Max Gyula (BME) Képfeldolgozó algoritmusok optimalizálása (Paper 34)

8. Szekció: Komplex forgalmi és járműdinamikai folyamatok analízise. Jármű és szerkezetanalízis

Elnök: Lakatos István egyetemi docens, SZE
 • 11:20 Péter Tamás, Lakatos István, Szauter Ferenc (BME-SZE Jármű és környezet dinamikájának komplex analízise (Paper 35)
 • 11:40 Lakatos István, Péter Tamás, Szauter Ferenc, Lázár-Fülöp Tímea (BME-SZE-OE) Forgalmi és járműdinamikai folyamatok integrált analízise, valós forgalmi körülményeket alkalmazó labor fejlesztése (Paper 36)
 • 12:00 Titrik Ádám (SZE) Szelektív hulladékszigetek bejárásának optimalizálása az új real-time alapú infokommunikációs rendszer alkalmazásával (Paper 37)
 • 12:20 Pokorádi László, Ványi Gábor (OE) - Gépjármű fékrendszer szoftverfejlesztésének Hibafa elemzése (Paper 38)
 • 12:40 Ficzere Péter és Székely Péter (BME) Gépjárműalkatrész-alakoptimálás hatásának dinamikai vizsgálata (Paper 39)
 • 13:00 Őri Péter, Nagy András (SZE) Gördülőelemes hajtómű elektromos járművekben történő alkalmazásának kutatása (témabemutató) (Paper 40)
 • 13:20 - 14:00 Ebédszünet

9. Szekció: Biztonság és balesetelemzések

Elnök: Kalincsák István tudományos főmunkatárs, SZE
 • 14:00 Szabó Géza (BME) Közlekedésautomatikai rendszerek fejlesztése, a biztonságorientált alkalmazási feltételek áramlásának modellezése (itt még előfordulhat a cím pontosítása) (Paper 41)
 • 14:20 Keresztesi Balázs Imre, Szabó Géza (BME) Közlekedési rendszer- és berendezés fejlesztési folyamatok objektív biztonságértékelésének szükségessége és lehetőségei. Analízisek, elemzések (Paper 42)
 • 14:40 Lakatos István, Óberling József, Kalincsák István, Pup Dániel, Ferenc Szauter (SZE-ORFK) Kerékpáros és gyalogos balesetek mélyelemzése Magyarországon (Paper 43)
 • 15:00 Baranyai Dávid, Mándoki Péter, Kővári Botond, Török Ádám (BME) Magyarországi gyalogos és kerékpáros balesetek elemzéseinek módszerfejlődése (Paper 44)
 • 15:20 Kalincsák István, Polák József, Czeglédi Dávid, Lázár-Fülöp Tímea (SZE-OE) A gyalogos és kerékpáros balesetek szervezeti összefüggései (Paper 45)
 • 15:40 - 16:00 Kávészünet
16:00 Elnök: Péter Tamás az IFFK 2016 elnöke

Konferencia értékelése, az eredmények összegzése és a konferencia zárása

A végleges program letölthető pdf formátumban.