Program, résztvevők

Résztvevők

A már regisztrált résztvevők listája

Végleges Program

2017. augusztus 30. XI. IFFK 2017. Konferencia
 • 12:00-14:00 Regisztráció
 • 14:00 A konferencia megnyitása.
Elnökség: Ginsztler János Akadémikus, Egyetemi tanár, az MMA Elnöke
Péter Tamás az MMA Elnökség tagja, az IFFK 2017 Elnöke
Réger Mihály Egyetemi tanár, rektor, Óbudai Egyetem
Vadvári Tibor Alpolgármester, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Fővédnök: Lepsényi István Iparpolitikáért felelős államtitkár
Tarlós István Budapest Főpolgármestere
Rudas Imre egyetemi tanár, szakmai védnök, Óbudai Egyetem
 • A konferencia elnöksége és díszvendégei üdvözlik a résztvevőket
Plenáris ülés. Az ipar releváns kulcsterületei. Járműipari, közlekedési és logisztikai fejlesztések. Ipar 4.0 a magas szintű digitalizáció
 • 14:20 Lepsényi István, Iparpolitikáért felelős államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) Nyitóelőadás (Paper 01)
1. szekció: Plenáris előadások. Zalaegerszeg innovatív város világszínvonalú fejlesztéseinek bemutatása. Zalaegerszegi tesztpálya projekt és a Pannonia Logisztikai Központ és Konténerterminál Zalaegerszeg gazdasági és kooperációs hatásai a nyugat-magyarországi régióra és Magyarországra. Ipari és egyetemi kutatóhelyek közötti nemzetközi együttműködések. Kutatási-fejlesztési területek: Járműirányítás. Autonóm járműfejlesztések. Elektromos járművek. Környezettudatos Smart City Technológiák, a fenntartható közlekedés területén. Logisztikai fejlesztések stratégiai kérdései. Mérnöki innovációs tevékenységek, új eljárások és technológiák bevezetése. A folyamatok analízise komplex környezetben.

Elnök: Takács János egyetemi tanár, BME-MMA
 • 14:50 Dr. Háry András, Igazgató, (Autóipari Próbapálya Zala Kft.) Igazgató, (Autóipari Próbapálya Zala Kft.) Projekt összefoglaló. Autonóm járművek zalaegerszegi tesztpályája, mint nemzetközi színtéren versenyképes kutatási infrastruktúra fejlesztési project. (Paper 02)
 • 15:10 Hamar Zoltán Műszaki vezető és Pataki Márton (Autóipari Próbapálya Zala Kft.) Zalaegerszegi tesztpálya műszaki bemutatása, fejlesztés kivitelezésének koncepcionális kérdései és megoldásai. (Paper 03)
 • 15:30 Dr. Szalay Zsolt, Dr.Tihanyi Viktor, (BME) Zalaegerszegi tesztpályához kapcsolódó kutatás-fejlesztési területek (EFOP) (Paper 04)
 • 15:50 Kamondi László címzetes egyetemi tanár (Miskolci Egyetem);Dr. Fodor Dénes (Pannon Egyetem Mérnöki Kara, Gépészmérnöki Intézetének vezetője);Rózsás Zoltán, Oktatási és K+F Koordinátor (Autóipari Próbapálya Zala Kft.) Zalaegerszegi járműfejlesztési projektek Elektromos formaautó telemetria fejlesztése. ; Elektromos hajtáslánc, mechatronikai úton szinkronizált váltó (Paper 05)
 • 16:10 Kérdések hozzászólások az előadásokhoz
 • 16:30 - 16:50 Kávészünet

Elnök: Tánczos Lászlóné egyetemi tanár, BME
 • 16:50 Dr. Vadvári Tibor Alpolgármester, Oláh Gábor Vezérigazgató, Firbás György Logisztikus (Zalaegerszeg Város, Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt.) Az Országos Intermodális Konténerterminál Hálózat (OIKH) koncepciójának bemutatása, a hálózat helyszíneinek kiválasztási szempontjai és a megvalósíthatóság kutatása. A zalaegerszegi példa (Paper 06)
 • 17:10 Oláh Gábor Vezérigazgató, Dr. Vadvári Tibor Alpolgármester, Firbás György Logisztikus (Zalaegerszeg Város, Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt) A Pannonia Logisztikai Központ és Konténerterminál Zalaegerszeg, zöldmezős ingatlan-, és infrastruktúrafejlesztési terve. A ’zöldmező’ előnyei és hátrányai, kihívások és megoldások. (Paper 07)
 • 17:30 Firbás György Logisztikus Dr. Vadvári Tibor Alpolgármester, Oláh Gábor Vezérigazgató, (Zalaegerszeg Város, Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt) A Zalaegerszegen létesülő Pannonia Logisztikai Központ és Konténerterminál közvetlen és közvetett gazdasági hatásai a nyugat-magyarországi régióra és egész Magyarországra. A régió kapuja a világra, a világ kapuja a régióra. (Paper 08)
 • 17:50 Kérdések hozzászólások az előadásokhoz
 • 18:10 - 19:00 Bemutatók az Aulában:

  • AVENTICS Hungary Kft. vállalatot bemutatkozó film és anyagok.
  • Central Europe program keretében megvalósuló „MOVECIT – Engaging employers from public bodies in establishing sustainable mobility and mobility planning” CE25 számú projekt bemutatása.
  • Hallgatói versenyekre készült tanulmányautók az Óbudai Egyetem, Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki karán.
 • 19:00 Állófogadás
2017. augusztus 31. XI. IFFK 2017. Konferencia

2. szekció: Közlekedési rendszerek. Kapcsolatok, analízisek, kölcsönhatások vizsgálata, mobilitás befolyásolása, közlekedésirányítást támogató felügyelő rendszerek.

Elnök: Rohács József, egyetemi tanár, BME
 • 09:00 Agnes Wangai, Sergey Kinzhikeyev, Jozsef Rohacs (BME) On investigation the interaction between the transport sector and economic cycles / A közlekedési ágazat és a gazdaság ciklusai közötti kölcsönhatás vizsgálata. (Paper 09)
 • 09:20 Agnes Wangai, Utku Kale, Sergey Kinzhikeyev, Mehmet Burhan Tekbas, Jozsef Rohacs (BME) Influence of e-mobility on total impact of the transport means / Az e-mobilitás befolyásának hatása a közlekedési eszközökre. (Paper 10)
 • 09:40 Utku Kale, Mehmet Burhan Tekbas, Jozsef Rohacs, Daniel Rohacs (BME) System supporting the operators supervising with vehicle and transport control/ Jármű és a közlekedésirányítást támogató, üzemeltetői felügyelő rendszer. (Paper 11)
 • 10:00 Gál István, Jankovics István, Rohács József (BME) Diszruptíve technológiák fejlesztése, azonosítása, értékelése és kiválasztása – járműfejlesztési sajátosságok. (Paper 12)
 • 10:20 - 10:40 Kávészünet
3. szekció: Közlekedési rendszerek. Sajátosságok, adatok és összefüggések, karbantartás, véleményeinek összehasonlítása, koncepciók, közlekedési infrastruktúra, gazdaság.

Elnök: Török Ádám, egyetemi docens, BME
 • 10:40 Kalincsák István, Schváb Zoltán (Széchenyi István Egyetem) Adatok és összefüggések a közlekedésbiztonság általános helyzetéről. (Paper 13)
 • 11:00 Pokorádi László, Ágoston Gábor (OE) Közlekedési karbantartó szakemberek véleményeinek összehasonlítása. (Paper 14)
 • 11:20 Esztergár-Kiss Domokos,Tettamanti Tamás, Mátrai Tamás, Válóczi Dénes, Mándoki Péter, Tóth János (BME) Fenntartható munkahelyi mobilitási tervek koncepciója és lépései. (Paper 15)
 • 11:40 Gaal Gyula, Csete Mária, Török Ádám (BME) Uniós források és közlekedési infrastruktúra a magyar gazdaságban. (Paper 16)
 • 12:00 - 14:00 Ebédszünet
4. szekció: Járműszerkezetek és hajtás folyamatok analízise és üzemeltetése. Tervezés, módszerek, energiahatékony járművezérlés, kísérleti jármű, hibrid és pneumatikus járműhajtás, meghibásodások, rezgésdiagnosztika.

Elnök: Dömötör Ferenc, címzetes egyetemi docens, BME
 • 14:00 István Gál, István Jankovics, György Bicsák, Árpád Veress, József, Rohács, Dániel Rohács (BME) Conceptual design of the small 4-seater aircraft with hybrid propulsion system / Kis, négyüléses repülőgép hibrid meghajtású rendszerének koncepcionális tervezése. (Paper 17)
 • 14:20 György Bicsák (BME) Dimensionless comparison of different RANS based CFD methdos / A különböző RANS alapú CFD módszerek dimenzió nélküli összehasonlítása. (Paper 18)
 • 14:40 Szabó József Zoltán, Dömötör Ferenc, (OE) Gördülőcsapágyak meghibásodásának korai kimutatása a rezgésdiagnosztika segítségével. (Paper 19)
 • 15:00 Kőrös Péter, Horváth Ernő, Lakatos István (Széchenyi István Egyetem) Két üzemen alapuló energiahatékony járművezérlés megvalósítása kísérleti járművön. (Paper 20)
 • 15:20 Szakács Tamás (OE) Pneumatikus járműhajtás múltja, jövője. (Paper 21)
 • 15:40 - 16:00 Kávészünet
5. szekció: Járműirányítás. Jármű-irányítási rendszerek, megbízhatóság, és kockázatelemzés, biztosítóberendezések, formális modell, tervezés és fejlesztés.

Elnök: Pokorádi László, egyetemi tanár, OE
 • 16:00 Pokorádi László, Lázár-Fülep Tímea (OE) Jármű-irányítási rendszerek megbízhatósági és kockázatelemzési modellezése – Egy kutatási projekt beharangozója. (Paper 22)
 • 16:20 Lukács Gábor, Bartha Tamás (BME) Vasúti biztosítóberendezések formális specifikációjának formális modellre való automatizált transzformálásának lehetőségei. (Paper 23)
 • 16:40 Lukács Gábor, Bartha Tamás, Farkas Balázs (BME) Követelmények formalizálási tapasztalatai a vasúti biztosítóberendezés fejlesztésben. (Paper 24)
 • 17:00 - 17:20 Kávé
2017. szeptember 1. XI. IFFK 2017. Konferencia

6. szekció: Járművek forgalma, irányítása, folyamatszervezés. Járművek kommunikációja, szimulációs vizsgálatok, forgalom előrejelzés, légtérfelderítés, szenzorok fejlesztése.

Elnök: Nagy Lajos, egyetemi docens, BME
 • 09:00 Nagy Lajos, Szalay Zoltán (BME) Járművek közti rádiókommunikáció és radar detekció szimulációs vizsgálata alagúti környezetben. (Paper 25)
 • 09:20 Max Gyula (BME) Forgalom előrejelzés, Deep Learning tanuló folyamattal. (Paper 26)
 • 09:40 Károly Bianka, Meyer Dóra, Sághi Balázs (BME, HC) A polgári légtérfelderítő szenzorok fejlesztés. (Paper 27)
 • 10:00 Pup Dániel, Szakállas Gábor, Polák József (Széchenyi István Egyetem) Autonóm járművek irányításához szükséges járműrendszer-paraméterek és szenzorok rendszerek kutatása. (Paper 28)
 • 10:20 - 10:40 Kávészünet
7. szekció: Komplex forgalmi, szállítási, logisztikai és járműdinamikai folyamatok analízise. Jármű és közlekedés integrált modellje, biztonság analízise nagyméretű hálózatokon, párhuzamos közlekedés összehasonlítása, ellátási láncok, gördülési ellenállás, elektromos járművek akkumulátorainak analízise.

Elnök: Mándoki Péter, egyetemi docens, BME
 • 10:40 Szauter Ferenc, Péter Tamás, Lakatos István, (Széchenyi István Egyetem, BME) Jármű és közlekedés integrált modellje, együttes dinamikus analízishez. (Paper 29)
 • 11:00 Péter Tamás, Lakatos István, Szauter Ferenc, Szabó Krisztián, (BME, Széchenyi István Egyetem, MTA SZTAKI) Közúti járművek biztonságának analízise nagyméretű hálózatokon a pozitív dinamikus rendszerek és valószínűségelméleti módszerek alkalmazásával. (Paper 30)
 • 11:20 Lakatos András, Mándoki Péter (BME) A magyarországi párhuzamos távolsági autóbuszos és vasúti közlekedés összehasonlítása felhasználói oldalon jelentkező minőségi elvárások alapján. (Paper 31)
 • 11:40 Dömötörfi Ákos, Péter Tamás (Széchenyi István Egyetem, BME) Innovációs környezet a globális autóipari ellátási láncokban. (Paper 32)
 • 12:00 Kerekes Ferenc Attila, Nyári Péter, Szabó József Zoltán (OE) Gördülési ellenállás összehasonlítása. (Paper 33)
 • 12:20 Szeli Zoltán, Szakállas Gábor (Széchenyi István Egyetem) Elektromos járművekben alkalmazott lítium-ion akkumulátorok élettartamának és felhasználható kapacitásának maximalizálása felügyeleti rendszer segítségével. (Paper 34)
 • 13:00 Elnök: Péter Tamás az IFFK 2017 elnöke

  Konferencia értékelése, az eredmények összegzése és a konferencia zárása


A végleges program letölthető pdf formátumban.